سیستم عامل شما معتبر نیست 
Caspian WOW,سرور بازی آنلاین,Online Game Server
 • جوایز ریلم MythiC
  باسلام خدمت همه همراهان همیشگی کاسپین
  همانگونه که قول داده بودیم کاسپین برای ریلم MYTHIC بیش از 100 میلیون تومان جایزه نقدی در نظر گرفته .
  عده ای از دوستان پرسیدند این جوایز به چه شکل است و چگونه واریز خواهد شد .
  خوب ابتدا ما وعده دور ندهیم چون هر چه دور شود به دروغ نزدیکتر و آدمی هم فراموش کار پس بر آن شدیم برنامه دقیق جوایز را اعلام کنیم .
  کاسپین برای First Realm اینستنس NAX که در تاریخ 28 خردادماه در دسترس قرار خواهد گرفت مبلغ 2 میلیون تومان وجه نقد در نظر گرفته
  همچنین گیلد دومی که بتواند این اینستنس را به پایان برساند میلغ 1 میلیون تومان وجه نقد دریافت خواهد کرد .

  در تاریخ 1 مردادماه سیستم جدیدی به امتیاز دهی به گیلدها اضافه خواهد شد و در پایان هر ماه به گیلد اول مبلغ 1 میلیون تومان گیلد دوم مبلغ 500 هزارتومان و گیلد سوم به اندازه 1000 امتیاز سکه دریافت خواهد کرد .

  همچنین در اینستنس های بعدی به علت سختی و رقابت بیشتر جوایز به صورت پلکانی افزایش خواهد یافت و تصمیم داریم برای First Realm باس لیچ کینگ مبلغ 15 میلیون تومان و برای شکست دادن باس Lich king در حالت Mythic مبلغ 20 میلیون تومان وجه نقد اهدا کنیم ( در صورتی که محدودیتها و کرونا به پایان برسد این جوایز در اونت حضوری کاسپین اهدا خواهد شد )

  عده ای از دوستان زمان قرار گیری سیستم MYTHIC که قول داده بودیم را پرسیدند انشالا بعد از 21 خرداد ماه سیستم MYTHIC برای برخی از دانجئون ها فعال خواهد شد .

  همچنین اینستنس obsidian Sanctum در حالت 25 نفره درتاریخ 14 خردادماه در دسترس قرار خواهد گرفت .

  موفق و پیروز باشید @caspianserver
  www.caspiangc.ir

  توکن وفاداری در دسترس قرار گرفت
  - توکن وفاداری در دسترس قرار گرفت
  -خرید Levelup در دسترس قرار گرفت
  -تغییر نژاد در دسترس قرار گرفت
  -تغییر رسته در دسترس قرار گرفت
  -تغییر نام در دسترس قرار گرفت
  @caspianserver
  www.caspiangc.ir

  OldNews

  Caspian Best Online Game Server کاسپین برترین سرور بازی آنلاین